V roce 2021 byl zakoupen osobní automobil Škoda Fabia, jehož nákup byl spolufinancován Evropskou Unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, Integrovaným regionálním operačním programem. 

 Projekt Nákup osobního automobilu pro pečovatelskou službu Resident 2000 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013549

Automobil bude využíván pro dopravu pracovníků terénní pečovatelské služby k uživatelům. Automobil bude využíván na území MAS Česká Kanada a díky jeho pořízení bude možné zajistit péči u více uživatelů z odlehlých oblastí MAS.