Pracovní místo pro osobu z cílové skupiny v zázemí společnosti RESIDENT 2000 o.p.s.
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010444. Tento projekt bude realizován od 1.10.2020 do 30.9.2022. Plakát pro tento projekt naleznete také níže.