Projekt Pečujeme o pečující, v jehož rámci byla uskutečněna vzdělávací akce pro veřejnost Den s Residentem; byly sestaveny, vytištěny a distribuovány informační brožury; a natočena 2 edukační videa, byl podpořen Jihočeským krajem.