Projekt Pečujeme o pečující, v jehož rámci byla uskutečněna vzdělávací akce pro veřejnost Den s Residentem; byly sestaveny, vytištěny a distribuovány informační brožury; a natočena 2 edukační videa, byl podpořen Jihočeským krajem.

I v roce 2022 projekt v menším rozsahu pokračuje. Díky němu jsme pro vás připravili další brožuru – Pečujeme doma na Dačicku a zaktualizovali a dotiskli brožury Jednoduchý průvodce inkontinenčními pomůckami a Jednoduchý průvodce výběrem kompenzační pomůcky.