Níže naleznete plakát projektu Terénní odlehčovací služba RESIDENT 2000 – pokračování s registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/00156790 který je realizován od 1.6.2021 do 31.12.2022. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a z veřejných zdrojů České Republiky.
Předchozí projekt, TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA RESIDENT 2000, číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009370, byl realizován od 1.6.2018 do 31.5.2021. Projekt byl také financován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a z veřejných zdrojů České Republiky.