Centrum pro seniory

Projekt Centrum pro seniory, zaměřený na bezplatné poradenství seniorům a zlepšení jejich přístupu k práci na počítači a internetu byl finančně podpořen Jihočeským krajem.

Více o projektu naleznete zde:

Nákup auta IROP

V roce 2021 byl zakoupen osobní automobil Škoda Fabia, jehož nákup byl spolufinancován Evropskou Unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, Integrovaným regionálním operačním programem. 

 Projekt Nákup osobního automobilu pro pečovatelskou službu Resident 2000 CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013549

Automobil bude využíván pro dopravu pracovníků terénní pečovatelské služby k uživatelům. Automobil bude využíván na území MAS Česká Kanada a díky jeho pořízení bude možné zajistit péči u více uživatelů z odlehlých oblastí MAS.

Nové pracovní místo v zázemí společnosti

Pracovní místo pro osobu z cílové skupiny v zázemí společnosti RESIDENT 2000 o.p.s.
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010444. Tento projekt bude realizován od 1.10.2020 do 30.9.2022. Plakát pro tento projekt naleznete také níže.

Terénní odlehčovací služba Resident 2000

Níže naleznete plakát projektu Terénní odlehčovací služba RESIDENT 2000 – pokračování s registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/00156790 který je realizován od 1.6.2021 do 31.12.2022. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a z veřejných zdrojů České Republiky.
Předchozí projekt, TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA RESIDENT 2000, číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009370, byl realizován od 1.6.2018 do 31.5.2021. Projekt byl také financován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a z veřejných zdrojů České Republiky.

Pečujeme o pečující

Projekt Pečujeme o pečující, v jehož rámci byla uskutečněna vzdělávací akce pro veřejnost Den s Residentem; byly sestaveny, vytištěny a distribuovány informační brožury; a natočena 2 edukační videa, byl podpořen Jihočeským krajem.

I v roce 2022 projekt v menším rozsahu pokračuje. Díky němu jsme pro vás připravili další brožuru – Pečujeme doma na Dačicku a zaktualizovali a dotiskli brožury Jednoduchý průvodce inkontinenčními pomůckami a Jednoduchý průvodce výběrem kompenzační pomůcky.