Nákup auta IROP

V roce 2021 byl zakoupen osobní automobil Škoda Fabia, jehož nákup byl spolufinancován Evropskou Unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, Integrovaným regionálním operačním programem.   Projekt Nákup osobního automobilu pro pečovatelskou službu Resident 2000...

Terénní odlehčovací služba Resident 2000

Níže naleznete plakát projektu Terénní odlehčovací služba RESIDENT 2000 – pokračování s registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/00156790 který je realizován od 1.6.2021 do 31.12.2022. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského...