Nová pracovní místa

Níže naleznete plakát projektu ,,Nová pracovní místa pro osoby z cílových skupin v zázemí společnosti RESIDENT 2000 o.p.s.“ s registračním CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008970, který je realizován od 1.10.2017 do 31.9.2021 je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a z veřejných zdrojů České Republiky.

Zobrazit plakát