Terénní odlehčovací služba RESIDENT 2000

Níže naleznete plakát projektu Terénní odlehčovací služba RESIDENT 2000 s registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009370 který je realizován od 1.6.2018 do 31.5.2021. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a z veřejných zdrojů České Republiky.

>> Terénní odlehčovací služba ceník 2018 <<

>> Podpora Evropské Unie na projektu <<