Zvyšování odbornosti pracovníků pečovatelské služby

Projekt Zkvalitnění péče poskytované seniorům pečovatelskou službou RESIDENT 2000, jež má za cíl zvýšení odbornosti poskytovaných služeb a zlepšení kvality života uživatelů pečovatelské služby prostřednictvím absolvování odborných školení je financován Výborem dobré vůle Nadace Olgy Havlové.