Děkujeme všem, hlavně našim klientům,

a vážíme si, že jste s našimi službami spokojení!

Existenci společnosti RESIDENT 2000 o.p.s. jsem zaznamenal v roce 2018 jen okrajově, nicméně v pozitivním duchu, v rámci neformální diskuse s kolegy z Jindřichohradecka.

V roce 2019 předložila tato společnost žádost o podporu prostřednictvím výzvy Místní akční skupiny Třeboňsko o.p.s., zaměřené na podporu sociálního začleňování. Projekt byl velmi kvalitně připraven a v hodnocení získal téměř maximální počet bodů, a proto byl podpořen. Nicméně ze zkušenosti vím, že ne vždy se informace podané „na papíře“ shodují s realitou následné činnosti.

V případě projektu Centrum pro pečující, realizovaného společností RESIDENT 2000 o.p.s., se však mé pochyby nenaplnily. Práce zaměstnanců tohoto subjektu je z mého pohledu vysoce profesionální a zároveň lidská. Velmi si cením toho, že jsem nezaznamenal jediný případ, kdy by byla odmítnuta pomoc člověku, žijícímu dále od Třeboně v malé obci, byť by byl v dané vesnici jediným klientem. Ani toto, bohužel, není zcela běžným standardem.

S ohledem na mé velmi dobré zkušenosti doufám, že spolupráce naší místní akční skupiny a společnosti RESIDENT 2000 o.p.s. bude pokračovat i nadále. Její služby jsou v našem území potřebné a patří za ně velké poděkování. Přeji Vám mnoho zdaru v nelehké oblasti pomoci těm, kteří ji velmi potřebují.

Tomáš Novák

ředitel

Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

 

Dne 18.1.2022 jsem si zapůjčil elektrickou polohovací postel a chodítko pro mou nesamostatnou matku. Na jednání s fa. Resident 2000 o.p.s. nejvíce oceňuji rychlost a vstřícnost při zajišťování těchto pomůcek. Příjemně mě překvapil opravdu profesionální přístup pracovnice firmy, která mě laikovi vysvětlila nejen používání zapůjčených pomůcek, ale zasvětila mě do celkové problematiky spojené s péčí o lidi odkázané na pomoc druhých. Děkuji, V.Š.

Veliký dík všem sestřičkám z Domácí péče a pečovatelkám od Residentu, které nám pomohly s péčí o našeho tatínka, aby mohl poslední dny svého života důstojně dožít ve svém rodném domě, tak jak si to přál.

S úctou a velikou poklonou před vaší prací dcery pana M.

Vyjadřuji Domácí péči RESIDENT poděkování v mojí situaci s péčí o mého manažela.

Manžel je po těžké operaci a málo pohyblivý. O Vaší firmě jsem se dozvěděla díky kolegyni z práce, která taky byla s Vašimi službami moc spokojená. Děkuji paní Škarkové a panu Šaboukovi za lidský, vstřícný přístup a rychlé dodání rehabilitačních pomůcek, které jsem v mém případě okamžitě potřebovala.

Jsem hluboce vděčná a doporučuji RESIDENT – Půjčovnu kompenzačních pomůcek opravdu každému. Je to u mě na vysoké úrovni ve všech směrech. V mém případě jsem vděčností opravdu brečela štěstím za jejich péči a pomoc. Děkuji a s obdivem a úctou přeji firmě RESIDENT hodně úspěchů a spokojených klientů, jak je to v mém případě.

Velké děkuji pí  Škarkové a p. Šaboukovi. Jste úžasný lidičky.

Dana Tobolková, Radotice

Dobrý den, chtěla bych touto cestou poděkovat Vaší společnosti a především paní Fialové z půjčovny zdravotních pomůcek va Slavonicích. Její jednání bylo velmi vstřícné a profesionální. Dobře mi poradila s výběrem toaletní žídle a nabídla i další vhodné hygienické pomůcky. Navíc jsem obdržela i kontakty, kam se v případě nutnosti obrátit o pomoc nebo radu. Ještě jednou děkuji za tuto záslužnou a potřebnou činnost. S pozdravcem J.S.

S Vaší službou jsem velice spokojena. Pomohlo mi to velice, jak psychicky tak i fyzicky. Ráda Vaší službu využívám. Děkuji Vám všem za pomoc. S pozdravem M.L.

Děkujeme za milou péči a profesinální přístup v péči o našeho dědečka. J.F.

Velká spokojenost a pochvala. Spokojený klient

Díky Vaší pomoci v pečování mohla naše maminka dožít doma s rodinou. Vaše pomoc byla pro nás velmi přínosná. Rodina M.

Děkujeme všem pečovatelkám za péči, kterou naší mamince celá léta poskytovaly. Moc si toho vážíme. S úctou rodina F.

Za tuto službu jsem vděčná a spokojená. Děkuji L.V.

Děkujeme za péči o našeho dědečka, byli jsme spokojení. J.K.

Velká spokojenost, kontakt s různými pečovatelkami, nové podněty. Spokojená klientka