Odborná péče

Odborná zdravotní péče poskytovaná přímo u Vás doma. Náš tým středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaných sester je schopen poskytovat zdravotní péči 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Péči poskytujeme pacientům, jejichž zdravotní stav nevyžaduje každodenní kontrolu lékařem. Předností námi poskytované domácí zdravotní péče je osobní přístup sester, s mnohaletou praxí a různými specializacemi.

Domácí péče

Domácí péče zkracuje či zcela nahrazuje hospitalizaci klienta v nemocnici. Je v celém světě preferována pro své nesporné výhody, zejména pozitivní působení na psychický stav nemocného, který zůstává ve svém prostředí a v blízkosti své rodiny, což přispívá k rychlejšímu uzdravení pacienta, urychlení hojení a ke snížení rizika komplikací. Posláním domácí péče je tedy zajistit takové podmínky, aby k hospitalizaci klienta  nebo jeho umístění do ústavu sociální péče docházelo, jen když je to nezbytně nutné.

Aktivní spolupráce

Aktivně spolupracujeme se všemi zdravotnickými zařízeními, máme přímou návaznost na zařízení následné péče, například u pacientů z LDN nebo jiných ošetřovatelských lůžek a v neposlední řadě také úzce spolupracujeme s pacientovým okolím (rodina, známí, sousedé a podobně).