Půjčovna kompenzačních pomůcek je zřízena ve Starém Hobzí na adrese Staré Hobzí 1.
Pomůcky jsou zapůjčovány každou středu od 13 do 15 hodin. Mimo tuto dobu je možné
sjednat zapůjčení na telefonu 608 22 48 33.

Ceník k nahlédnutí