Veřejný závazek společnosti

Společnost RESIDENT 2000 o.p.s. usiluje o to, aby osoby nemocné a jinak zdravotně znevýhodněné mohli co nejdéle a za co nejlepších podmínek žít doma, ve svém přirozeném prostředí a také o vysokou kvalitu života těchto osob. Zároveň se snažíme o to, aby nebyla omezována práva těchto osob a aby byly naplňovány jejich osobní cíle.

Obecně prospěšná společnost RESIDENT 2000 o.p.s byla založena v roce 2007.

Orgány společnosti

Zakladatel

Statutární orgán

Správní radaDozorčí radaVýroční zprávy