Veřejný závazek společnosti

Společnost RESIDENT 2000 o.p.s. usiluje o to, aby osoby nemocné a jinak zdravotně znevýhodněné mohli co nejdéle a za co nejlepších podmínek žít doma, ve svém přirozeném prostředí a také o vysokou kvalitu života těchto osob. Zároveň se snažíme o to, aby nebyla omezována práva těchto osob a aby byly naplňovány jejich osobní cíle.

Obecně prospěšná společnost RESIDENT 2000 o.p.s byla založena v roce 2007.

Orgány společnosti

Zakladatel

Václav Šabouk

Statutární orgán

PharmDr. Martina Sedláčková

(ředitelka)

Správní rada

Václav Šabouk

Mgr. Vendula Kazlauskas

Bc. Alžběta Šabouková

Dozorčí rada

Ing. Iva Boboničová

Jitka Štibichová

Denisa Sedláčková

Výroční zprávy

Darovací smlouva – vzor